Repetę proszę!

Dlaczego
dziewczyny
chcą nosić
worki?